Ti: Po, > do: xU; byE: >
p-ni: xyo fD, kw o: CU: cU< tL< l su 47 ro m FO xU: bU. FL: ji; myE: ye w leo
巴尼小镇民族服饰加工“扶贫车间”正式运行
日期:2018-11-07 09:01:28  浏览:  作者:段国春 吴丽萍      a mL TE TI: fi< TA:] lu:- sE xU, lo:-pL-fo: x p-ni: xyo fD, kw o: CU: cU< l su 47 ro m ny bU. FL: ji; myE: ye w leo}
     FI ni, 8 v TA:] xU, rL; sA, co: le p-ni: xyo fD, kw cU< l su nA' kw x< su 63 ro tA< bU. FL: ji; VO: m< gu TA:] 47 ro tA< Ju:-ko, xA, fi, li: FO xU: bU. FL: ji; tL< le w: R hw kD si<] Ju:-ko, xA, fi li: FO xU: bU. FL: ji; tL< le xy, j v, m p-ni: xyo fD, FO xU: bU. FL: ji; tL< kw myE: ye w leo} cy, nyi TA:] yi< w: w: PU m v b TI: m 1800 PA; ru w d" lo}


〖 打印 〗 〖 关闭 〗
分享到:空间新浪微博腾讯微博人人网微信