Ti: Po, k, co

a ni, ro: sD ny k, co tL< kw si: xy bE 1200 m xy, kDo

2019我省新建、改建旅游厕所1200座

2020-01-18 16:31:00 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL<    Po, (U) su
        a: ni, TA:] ro: sD ny k, co tL< kw rE: du si: xy bE 1200 mL: m  xy, kDo} 
         lo, l m a: my, KO; T bu<] ro: sD ny k, co tL< kw si: xy bE xy, myE: ye m tA< a: KL< nyi PU si<] TE tA< mo< myE: m si: si: ye ty, lo} a: ni,] TI: sD k, co tL< kw si: xy bE 1142 m xy, w fi du fE; t<] go si<]  12 v  20 nyi kw Ci TA:]  cU cU  xy, do le m ny 1200 m jo, si<] Ko; wu< TA: ye Ci du  fE; t< m  TA: si yi< bL,  58 xy, t w lo} 
       a mL ku< bu< TE TI: myE: m m: n: ye si<]  k, co myE: tA< dE: to, w fi V jo:}

si. t< m do: xU;