Ti: Po, sD< ni, so tL<

lo PE kw ty, su FO mo: go dE: R mo fi<

易地搬迁老人室内安全注意事项

2021-01-26 17:18:13 nyi. n,:{{ hits }}   do> tL<    Po, (U) su 李四夺

    


       t be kuD c le ye j l to, j pL< du] a mL xU< mu su TI: bE m lo PE kw cU< w le] vi xU; ty, w leo} TE kw ny] vi Ku: ty, TA: go dE: R mo fi<] m: d ny FO mo: gO dE: R mo fi< nyi: s fi< c m< k," lo}

      vi Ku: kw a< to< T: fi>] a: KL< jy si< a< to< ko CU le TA] j; a< to< ko du] V ny fL< sL: a< to< Cu si< ko] ko TA: a li li< nyi> mo Pe; m Pu v, si<] a< to< sA; kw l: FO tA< go. do; sA; A, y hw, T, m do> ye fi] A, y hw, T, do; T: go. w le fi}

      go dE: FI: TA:] CL; ye m: s lo xU: CI nE< de; si< T: CL: ye fi] yi< jy F sA; m go dE: FI: vi kw T: bE. le fi] nyi> mo Pe; m a< ti< Pu v, si< do> ye fi>] yi jy F sA; le T: FI: w le fi>}

      ty, xU, mL xU> nyi> n, gu TA:] ML xU yi: t< gu TA:] yi: t< gu kw mL xU> do: ty, gu TA:] v v mu T: tu l] v v mu> tu l bB, ny xU: fu l s si< sA; my j: x< du jo," lo} (li-si,-do:)si. t< m do: xU;